Meer resultaten voor rijbewijs categorie a

 
rijbewijs categorie a
 
Voorlopig rijbewijs Sint-Truiden.
M3 categorie A2, vanaf 20 jaar, na 9 uren rijles in erkende rijschool of 4 uren indien meer dan 2 jaar houder van categorie A1 en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein. M3 categorie A, vanaf 24 jaar of 22 jaar indien meer dan 2 jaar houder van categorie A2, na 9 uren rijles in erkende rijschool of 4 uren indien meer dan 2 jaar houder van categorie A2 en na slagen van praktijkexamen op privaatterrein. M3 categorie BE: vanaf 18 jaar. M3 categorie C1, C1ECCE, vanaf 18 jaar met vakbekwaamheid, vanaf 21 jaar zonder vakbekwaamheid. M3 categorie D1, D1E, D, DE, vanaf 21 jaar met vakbekwaamheid, vanaf 24 jaar zonder vakbekwaamheid. Op de website van de Federale Overheid Mobiliteit en Vervoer vind je een volledig overzicht van de verschillende elementen met betrekking tot het rijbewijs aan de hand van brochures, die je kan downloaden.
auto theorie leren
Categorie A1, A2 en A.
Als je een rijbewijs A2 haalde kan je twee jaar later overstappen naar een rijbewijs A op voorwaarde dat je minstens 22 jaar bent en minimum 4 uren rijles hebt gevolgd. Opgelet: als je enkel een rijbewijs A1 haalde, moet je opnieuw een basisopleiding van minimum 9 uren volgen om te mogen deelnemen aan de examens categorie A.
autolening simulatie fortis
Nieuwe wetgeving motorrijbewijs FLEET.be.
Bestuurders die hun rijbewijs B hebben behaald vóór 19 januari 2011 worden hiervan vrijgesteld. De categorie A2 bestaat uit scooters en motorfietsen met een maximaal vermogen van 35 kW en daarbij mag de vermogens/gewichtsverhouding niet meer bedragen dan 02kW, per kg. De categorie A omhelst alle twee en driewielers vanaf 15 kW.
kassasysteem engels
Het Motorrijbewijs in België Opleidingen en examens.
Als je slaagt, blijft de uitslag 3 jaar geldig en kan je de praktische examens die na de opleiding in een rijschool volgen, afleggen. Zodra je een rijbewijs van categorie A behaald hebt, moet je geen theoretisch examen meer afleggen om van categorie te veranderen.
nordvpn
Bromfietsrijbewijs cat. AM.
Het rijbewijs AM bromfietsrijbewijs is waarschijnlijk je allereerste rijbewijs. Je moet sowieso starten met de theorie: je moet een examen afleggen waarbij je 40 vragen moet beantwoorden. Je kan je voorbereiden via zelfstudie of door een cursus te volgen in de rijschool te Gent of Merelbeke.
seo text
Categorie G.
Als je een rijbewijs B, BE, C1, C1E, C of CE hebt mag je ook een voertuigbesturen van de categorie G, op voorwaarde dat de massa van dit voertuig de maximaal toegelaten massa die toegelaten is volgens je rijbewijs, niet overschrijdt.
seo
EEN RIJBEWIJS A1 A2 OF A BEKOMEN RIJBEWIJS A/A1/A2 Gratis Rijbewijs Online.
Als je houder bent van een voorlopig rijbewijs A, afgegeven vóór 1 mei 2013, dan kan je tijdens de geldigheidsduur van dit voorlopig rijbewijs het praktisch examen voor categorie A afleggen vanaf 21 jaar ten vroegste. Rijbewijs B behaald voor einde 1988.
seo
Rijbewijs Nederlands.
Categorie B automatische schakeling: 1 of 2 begeleiders categorie AM, A en A 25 kw of 016kw/kg, C1 en C, D1 en D, BE, CE, C1E, DE, D1E. Mee te brengen.: aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum of door de gemeente. formulier van de begeleider, aan te vragen bij de gemeente waar de begeleider ingeschreven is Als dat Jette is, breng dan de identiteitskaart en het rijbewijs van de begeleider mee.
keyboost france

Contacteer ons